POSTUP REKLAMACE NEBO ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 

Reklamace zboží

1.     Při převzetí zboží od dopravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit dopravci a podat reklamaci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od dopravce převzít.

2.     Pokud kupující po převzetí zásilky dodatečně zjistí, že obsah je poškozen, případně že došlo k úbytku obsahu, je kupující povinen uplatnit reklamaci u dopravce. Reklamační řízení je možné zahájit nejpozději do dvou pracovních dnů po dni převzetí zásilky. Zásilku je nutno k reklamaci předložit v takovém stavu, v jakém byla dodána, tzn. včetně vnějšího i vnitřního balení. Kupující o zjištěném poškození zásilky také bez zbytečného odkladu informuje Prodávajícího.

3.     Pro uplatnění reklamace zboží zašlete prosím reklamované artikly na adresu MOAPO s.r.o. – Reklamační oddělení, Břetislavova 168/21, 779 00 Olomouc – Řepčín.

4.     Reklamované zboží musí být zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu, aby bylo optimálně chráněno proti poškození během přepravy.

5.     Zásilka by měla obsahovat reklamované zboží včetně kompletního příslušenství, dále kopii faktury za zboží, detailní popis závady, pro kterou je zboží reklamováno a platné kontaktní údaje kupujícího.

6.     Práva z odpovědnosti za vady zboží se nevztahují zejména na případy, kdy závada nebo poškození vznikla:

-       mechanickým poškozením zboží,

-       prokazatelně nesprávným užíváním,

-       užíváním v rozporu s návodem k použití nebo pokyny uvedenými na obalu,

-       užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání,

-       používáním v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo výrobcem určeno nebo které jednoznačně vyplývá z povahy věci,

-       neodbornou instalací a obsluhou.

7.     Odpovědnost Prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním, u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou mělo Zboží při převzetí Kupujícím.

8.     POZOR! Před sundáním ochranné folie a nalepením tvrzeného skla je zákazník povinen nejdříve zkontrolovat, zda je toto určeno pro daný přístroj (porovnání tvaru skla a umístění otvorů). Reklamace či výměna již použitého/nalepeného skla z důvodu, že toto na telefon nepasuje, bohužel nejsou možné. 

 

 

Vrácení zboží – odstoupení od kupní smlouvy

1.     Spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu.

2.     Pro vrácení ve lhůtě 14 dnů zašlete nepoškozené a nepoužívané zboží na adresu MOAPO s.r.o., Břetislavova 168/21, 779 00 Olomouc – Řepčín. Pro možnost odstoupení od kupní smlouvy je nutné zachovat zcela kompletní obal výrobku a vrátit také veškeré příslušenství, bylo-li toto součástí objednávky.

3.     Vracené zboží prosím zabalte do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu, aby bylo optimálně chráněno proti poškození během přepravy.

4.     Spolu se zbožím je vhodné k zásilce přiložit také kopii faktury a informaci o tom, zda si přejete vrátit finanční prostředky za zakoupené artikly nebo jestli např. požadujete výměnu za jiné zboží.

5.     Pro účely odstoupení od smlouvy můžete využít náš Vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy, který nám zašlete spolu s vraceným zbožím.

Stažení formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy


  • freeshipping

Kategorie

Nejprodávanější produkty

Informace